vrijdag, 2. februari 2007 - 20:51

Nog geen nieuwe commissaris van de Koningin

Utrecht

De vertrouwenscommissie, samengesteld uit leden van Provinciale Staten, heeft met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) overlegd over haar bevindingen in de procedure voor de benoeming van een nieuwe commissaris van de Koningin in Utrecht. De commissie heeft de minister meegedeeld na zorgvuldige weging niet in staat te zijn te komen tot een voorstel voor een meervoudige aanbeveling voor een nieuwe commissaris van de Koningin. De vacature zal op korte termijn opnieuw door de minister van BZK worden opengesteld. Provinciale Staten zullen op 15 maart een nieuwe vertrouwenscommissie uit Provinciale Staten benoemen.

De minister heeft de huidige commissaris van de Koningin, de heer mr. B. Staal gevraagd als waarnemer de functie van commissaris te blijven vervullen, mede met het oog op de staten-verkiezingen. De heer Staal, die formeel per 16 februari a.s. met ontslag gaat, maar al een deel van zijn werkzaamheden heeft overgedragen, heeft zich op verzoek van de Staten bereid verklaard het waarnemerschap op zich te nemen tot een nieuwe commissaris van de Koningin in Utrecht zal zijn benoemd. Deze waarneming zal zich beperken tot de noodzakelijke taken.
Provincie:
Tag(s):