donderdag, 22. februari 2007 - 9:42

NS en Arriva pakken overlast aan

Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden, politie, spoorwegpolitie, Nederlandse Spoorwegen en Arriva hebben de handen ineen geslagen om de overlast veroorzaakt door verslaafde dak- en thuislozen in het Stationsgebied in Leeuwarden beter aan te kunnen pakken.

De volgende maatregelen zijn genomen:
Als er een Stationsverbod wordt gegeven dan geldt deze voor het hele Stationsgebied, dus inclusief het busstation. Voorheen had een stationsverbod uitsluitend betrekking op het treinstation waardoor verplaatsing optrad.

De bijzondere opsporingsambtenaren van de Nederlandse Spoorwegen en Arriva gaan deelnemen aan de Versnelde Afhandeling van Verslaafden (VAV). Bij deze werkwijze krijgen overlastgevende verslaafde dak- en thuislozen bij een overtreding een oproeping mee om binnen 10 weken voor de rechter te verschijnen. De opgelegde boete wordt veelal omgezet in detentie. Verslavingszorg zoekt de overlastveroorzakers (in de cel) op en biedt ze een hulpverleningstraject aan. Repressie wordt dus met zorg gecombineerd.

De handhaving van een stationsverbod, dat inmiddels zoals aangegeven ook geldt voor het busgebied, is in eerste instantie een taak van Politie Fryslân. Omdat op het trein-/busstation ook andere functionarissen bij de uitvoering van hun taak met notoire overlastveroorzakers met een Stationsverbod te maken hebben, worden zij op de hoogte gesteld van de namen van deze personen. Eens per maand houdt de politie een briefing waarbij onder voorwaarden informatie tussen politie en functionarissen van NS, Arriva en Stadstoezicht wordt uitgewisseld over de overlastveroorzakers.

De politie, spoorwegpolitie, stadstoezicht, NS en Arriva zullen meer en gerichter dan voorheen samenwerken om de overlast in het Stationsgebeid verder te verminderen.
Provincie:
Tag(s):