woensdag, 7. maart 2007 - 22:55

Ondanks problemen stemt Emmen vergelijkbaar met landelijke opkomst

Emmen

Het opkomstpercentage van de verkiezing van Provinciale Staten in Emmen is 43,82%. Daarmee wijkt Emmen weinig af van de landelijke opkomstpercentages. De aanvankelijke zorg dat, als gevolg van de problemen met de stemcomputers vanmorgen, dit percentage veel lager zou zijn, is daarmee niet bewaarheid.

Door problemen bij de programmering en de controle van stemcomputers in Emmen hebben 68 stembureaus tijdelijk hun deuren moeten sluiten. Na herprogrammering konden de bureaus tussen 09.00 en 10.30 uur vanmorgen weer open. Er zal intern onderzoek plaatsvinden naar de oorzaken hiervan.

Over het algemeen is adequaat gehandeld bij de aanpak van deze kwestie. Wel heeft zich door het probleem met de stemcomputers bij één stembureau een onregelmatigheid voorgedaan. Dit stembureau heeft - met de beste bedoelingen - 15 tevergeefs gekomen kiezers aangeboden voor hen te stemmen, zodra dit weer mogelijk was. Vervolgens zijn deze stemmen onder toezicht van alle leden van het stembureau uitgebracht op de partijen die door de kiezers waren aangegeven. Dit is opgenomen in het procesverbaal van het betrokken stembureau en in het hoofdprocesverbaal, dat door de burgemeester aan het Hoofdstembureau in Assen is gezonden. In hoeverre dit op gespannen voet staat met de kieswet is ter beoordeling aan het Hoofdstembureau in Assen.
Provincie:
Tag(s):