dinsdag, 27. november 2007 - 14:47

Onderzoek naar zedenzaak afgerond

Amsterdam

De Zedenpolitie kreeg op 7 november dit jaar een melding dat bij een inwoonster van Villa Spijker, een inrichting voor meervoudig gehandicapte kinderen in Amsterdam West, onderdeel van Amsta, een doekje werd aangetroffen met mogelijke sperma sporen.

Bureau Zedenpolitie en de technische recherche stelden naar aanleiding van deze melding onmiddellijk een onderzoek in. Hierbij werden diverse getuigen/ betrokkenen ondervraagd.

Het eerste voorlopige technische onderzoek aan het doekje gaf een indicatie aan, dat het doekje mogelijk sperma sporen bevatten. Meer diepgaand onderzoek van het doekje door het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag toonde aan dat de sporen op het doekje geen sperma betrof.

Omdat er verder geen aanwijzingen waren voor een zedendelict heeft de Zedenpolitie in samenspraak met het openbaar ministerie het onderzoek gestaakt. De eerder genoemde betrokkenen zijn hiervan op de hoogte gebracht.
Provincie:
Tag(s):