maandag, 15. januari 2007 - 9:54

Opleiding tandheelkunde Groningen de beste

Groningen

Een internationale visitatiecommissie van de QANU heeft de kwaliteit van de drie tandheelkunde-opleidingen in Nederland (Amsterdam, Nijmegen en Groningen) beoordeeld. De tandheelkunde-opleiding in Groningen scoort hierin tot volle tevredenheid, zoals blijkt uit het rapport. Ook in de Elsevier-enquête die eerder dit jaar werd gepubliceerd, scoorde de opleiding uitstekend. Zowel in 2005 als in 2006 beoordeelden studenten in Elsevier de Groningse opleiding als de beste van Nederland.

De QANU-visitatiecommissie (Quality Assurance Netherlands Universities) beoordeelde drie opleidingen op 21 aspecten. Groningen krijgt het predicaat 'uitstekend' bij de zwaarwegende vraag hoe de eindkwalificaties van de opleiding aansluiten bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk worden gesteld. Van de andere punten worden er niet minder dan veertien met een 'goed' beoordeeld, vijf aspecten met een 'voldoende', twee (hoeveelheid personeel en studierendement) krijgen een 'onvoldoende'. Aspecten die met ‘goed’ worden beoordeeld, zijn onder andere belangrijke punten als 'kwaliteit van het personeel', 'studiebegeleiding', 'samenhang van het studieprogramma', 'toetsen en beoordelen' en 'interne kwaliteitszorg'.

Hoewel de kwaliteit van de opleiding op dit moment hoog is, acht de commissie het aantal beschikbare stafleden in Groningen onvoldoende om dit peil op de lange termijn te waarborgen. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) geven als verklaring dat de financiering van de opleiding in Groningen door de overheid tot voor kort achter liep bij die van de twee andere opleidingen. 'Dankzij de grote inzet van de medewerkers slaagde de Groningse opleiding er toch in om dit hoge niveau te bereiken,' zegt prof.dr. S. Poppema, voorzitter van het faculteitsbestuur Medische Wetenschappen. 'Recent is bovendien de financiering aanzienlijk verbeterd. Dat biedt uitstekende perspectieven voor de toekomst.'

Kenmerkend voor de Groningse opleiding is het teamconcept in samenhang met patiënt-geörienteerd onderwijs. De universitaire opleiding Tandheelkunde werkt nauw samen met de hbo-opleiding Mondzorgkunde. Beide opleidingen worden onder één dak verzorgd door het Academisch Centrum Mondzorg Groningen. Tandartsen en mondhygiënisten leren zo van meet af aan met elkaar samenwerken. Het teamconcept is nergens zo ver doorgevoerd als in Groningen. Het is zo succesvol dat het ministerie van OCW landelijke invoering wenselijk acht.
Provincie:
Tag(s):