donderdag, 12. april 2007 - 16:03

Polikliniek voor 75+

Nijmegen

Het Nijmeegse Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) is gestart met een polikliniek Geriatrie, bedoeld voor mensen op hoge leeftijd (75+) met ouderdomsziekten.
Veel 75-plussers krijgen vroeg of laat te maken met een combinatie van lichamelijke, psychiatrische, sociale en functionele problemen.

Hun huisarts kan hen desgewenst doorverwijzen naar de nieuwe polikliniek Geriatrie. Het aantal mensen van 75 jaar en ouder in de regio stijgt fors. Met de nieuwe polikliniek Geriatrie wil het CWZ geriatrische kennis op maat bieden om aan de groeiende vraag van ouderen te voldoen en zo de kwaliteit van hun leven te verbeteren.

Het aandeel van ouderen binnen de totale bevolking groeit de komende jaren met ongeveer zes procent per jaar. In vergelijking met 2007 zal in Gelderland het aantal 75-plussers in 2014 gestegen zijn met liefst 28 procent. De zorgvraag voor mensen op hoge leeftijd zal daarmee sterk toenemen.

Dat effect wordt versterkt door het feit dat ouderen (en hun familie) tegenwoordig doorgaans mondiger zijn dan vroeger. Waar voorheen soms genoegen werd genomen met ‘de ouderdom die nu eenmaal met gebreken komt’, daar verschijnen steeds vaker goed geïnformeerde ouderen op het spreekuur die de meest optimale behandeling wensen. Ouderen kunnen door hun huisarts of door een medisch specialist worden verwezen naar de nieuwe CWZ-poli.

Het geriatrisch team is gespecialiseerd in aandoeningen als verwardheid, vergeetachtigheid, functieverlies, incontinentie, somberheid/angst, wegraking, vermoeidheid en verwaarlozing. Ook is deskundigheid in huis op het gebied van gewichtsverlies, valincidenten en problemen door het gebruik van meerdere medicijnen. De vakgroep Geriatrie in het CWZ werkt nauw samen met de GGZ Ouderenzorg en het UMC St Radboud. Wanneer op specifieke terreinen vervolgonderzoek wenselijk is, wordt naar deze instellingen doorverwezen.

Twee jaar geleden deed de geriatrie zijn intrede in het CWZ. De eerste twee jaar adviseerde een team - bestaande uit een geriater, consultatief arts en verpleegkundige - andere CWZ-specialisten over opgenomen patiënten in de kliniek. Hun betrokkenheid werpt vruchten af, blijkt uit onderzoek. Bij alle specialismen die de geriater raadplegen, liggen oudere patiënten sindsdien korter in het CWZ. Bij zo’n 40 procent van de patiënten wordt het aantal medicijnen teruggebracht, waardoor zij beter functioneren en de kosten flink omlaag gaan.

Het CWZ heeft het aantal geriaters en de vakgroep als geheel inmiddels sterk uitgebreid. Een van de gevolgen hiervan is dat de nieuwe polikliniek elke werkdag open is.
Provincie:
Tag(s):