woensdag, 4. april 2007 - 10:28

Positieve gesprekken tussen Oosterhof en fractievoorzitters

Kampen

Berend-Jan Baron van Voorst tot Voorst heeft de afgelopen dagen intensieve gesprekken gevoerd met de burgemeester Oosterhof van Kampen, de waarnemend raadsvoorzitter en de fractievoorzitters van die gemeente. Dit naar aanleiding van de aanbeveling van de Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel in zijn brief van 7 maart jl. aan de raad en de burgemeester om met elkaar in gesprek te gaan over de uitoefening van ieders bevoegdheden.

De open gesprekken hebben tot de conclusie geleid dat er een basis is voor goede werkverhoudingen binnen de raad en tussen de raad en de burgemeester. Alle betrokkenen zetten zich gezamenlijk in om de in het raadsprogramma opgenomen ambities te realiseren, met respect voor ieders bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

De voormalig gouverneur van de provincie Limburg werd gevraagd te bemiddelen tussen de burgemeester en de fractievoorzitters in Kampen, nadat er beroering was ontstaan toen burgemeester Oosterhof vergunningen had verleend voor kermisattracties op zondag 8 april. De gemeenteraad nam vervolgens een motie van afkeuring aan tegen de verleende vergunningen. De motie was echter niet gericht tegen de burgemeester zelf.

Met deze gesprekken lijkt de kou uit de lucht.
Provincie:
Tag(s):