zaterdag, 24. februari 2007 - 20:18

Projectteam Ladingdiefstallen in Zuid-Nederland van start

Regio

De Bovenregionale Recherche Zuid-Nederland is half februari van start gegaan met het Projectteam Ladingdiefstallen. Dit team richt zich specifiek op de bestrijding van georganiseerde transportcriminaliteit en zal nauw samenwerken met de zes zuidelijke politiekorpsen en met externe partners, zoals brancheorganisaties.

Zuid-Nederland grenst aan de buurlanden België en Duitsland en vormt daarmee een belangrijke logistieke doorvoerhaven. Vanwege de geografische ligging is Zuid-Nederland dus een belangrijk doorvoergebied voor onder meer vrachtverkeer.

De grote hoeveelheid vrachtverkeer brengt met zich mee dat ladingdiefstal in Zuid-Nederland verhoudingsgewijs meer voorkomt dan in andere delen van Nederland. Het Projectteam Ladingdiefstallen wil de komende jaren een substantiële bijdrage leveren in het vergroten van de veiligheid in de transportbranche. Het team richt zich op de aanpak van criminele groeperingen, die zich bezig houden met ladingdiefstallen.

Het doel is om zowel de dieven, de helers en diegenen die helpen bij het mogelijk maken van de diefstallen aan te pakken. Het team richt zich niet op losse incidenten, maar op reeksen van incidenten waarvoor specifieke dadergroepen verantwoordelijk gehouden kunnen worden. Samenwerking met de zes zuidelijke politiekorpsen is hierbij van groot belang.

Het team werkt nu tijdelijk vanuit het politiebureau in Asten. In de loop van dit jaar zal het team verhuizen naar de definitieve vestigingslocatie in Venlo, die nu gereed wordt gemaakt. De regio Venlo is een logistieke hotspot. Veel logistieke bedrijven zijn hier gevestigd en er vindt veel transport van goederen plaats. Een bewuste keuze om het team vanuit deze locatie te laten opereren.

Het Projectteam Ladingdiefstallen bestaat in totaal uit vijftien personen. Veertien rechercheurs en een teamleider. De teamleden hebben zich verdiept in de specifieke kanten van transportcriminaliteit. Samen met de brancheorganisaties zijn zij op dit moment bezig om een zogenaamde “aangifte-checklist� op te stellen, specifiek voor ladingdiefstallen en/of gestolen vrachtwagens. Voor het goed kunnen opnemen van dergelijke aangiftes is specialistische informatie nodig. Met behulp van deze checklist moet voorkomen worden dat zaken over het hoofd worden gezien bij het opnemen van de aangifte.

Het Projectteam Ladingdiefstallen is een onderdeel van de Bovenregionale Recherche Zuid-Nederland (BRZN). De BRZN richt zich op de aanpak en bestrijding van de bovenregionale criminaliteit in de provincies Zeeland, Limburg en Brabant. Het is een samenwerkingsverband van de zes politieregio’s in deze provincies. Beheersmatig is de BRZN ondergebracht bij Politie Brabant Zuid-Oost.
Provincie:
Tag(s):