vrijdag, 16. februari 2007 - 13:47

Protocol omtrent eerwraak

Tiel

Vrijdag 16 februari hebben diverse instanties in het politiebureau in Tiel een protocol eergerelateerd geweld Rivierenland ondertekend. In dit protocol zijn afspraken vastgelegd hoe om te gaan wanneer het vermoeden bestaat dat er een situatie bestaat waarin eerwraak een rol kan gaan spelen.

De instanties die het protocol hebben ondertekend zijn de politie Gelderland-Zuid, de Gelderse Roos, de Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland, HERA Vrouwenopvang, Advies & Meldpunt Kindermishandeling en Bureau Jeugdzorg. Al deze instanties kunnen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid in aanraking komen met het fenomeen eergerelateerd geweld.

Na een incident in 2005 bleek dat er nog veel verbeteringen mogelijk waren in de hulpverlening. Door gebrek aan kennis over dit fenomeen en een niet optimale communicatie tussen partijen ontstonden leemten in de hulpverlening. Daarom is besloten tot het maken van een protocol. In dit protocol is een stappenplan omschreven hoe om te gaan wanneer er sprake is van (een vermoeden van) eergerelateerd geweld en wat de verantwoordelijkheden van iedere instantie zijn.

Ook is beschreven hoe de betrokken instanties informatie uitwisselen en samen zullen werken. Het werkgebied van het protocol omvat de gemeenten Tiel, Culemborg, Geldermalsen, Neerijnen, Lingewaal, Zaltbommel, Maasdriel, Buren en Neder-Betuwe.
Provincie:
Tag(s):