woensdag, 4. april 2007 - 17:00

Provincie gaat straatverlichting dimmen

Utrecht

Slimme verlichting door middel van nieuwe technieken langs provinciale wegen, met als resultaat een lagere CO2-emissie. Dat is het doel van het project ‘Energiezuinig verlichten’. Slim verlichten wordt bereikt door dimbare verlichting te gebruiken, in plaats van conventionele verlichting. En door toepassing van LED-technologie, met een lager energieverbruik tot gevolg.

Er is aandacht voor vergroting van de sociale veiligheid, met name op fietspaden, en voor vermindering van lichthinder, vooral in gebieden met hoge natuurwaarden. Gedeputeerde staten hebben besloten om zes projectvoorstellen op dit gebied te honoreren met in totaal ruim 1,5 miljoen euro. Deze beslissing is het vervolg op een initiatiefvoorstel dat in oktober 2006 door provinciale staten is aangenomen.

De zes deelprojecten hebben betrekking op verschillende locaties langs provinciale wegen. Een voorbeeld van zo’n project is de N229 tussen de A12 en Wijk bij Duurstede. Langs hele weg wordt dynamische verlichting geplaatst. Nu wordt in de rustige perioden onnodig veel licht opgewekt, waarmee onnodig veel energie wordt verbruikt. De weg ligt langs de rand van de ecologische hoofdstructuur. Een ander punt is dat automobilisten bij veel verlichting zich zodanig comfortabel voelen, dat zij harder gaan rijden. Dit heeft negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid, milieu en leefbaarheid van omwonenden.
Provincie:
Tag(s):