zaterdag, 13. januari 2007 - 12:30

Raad niet helemaal tevreden met Utrechtse Onderwijs Agenda

Utrecht

De gemeenteraad van Utrecht heeft vrijdag ingestemd met de Utrechtse Onderwijs Agenda , een gemeenschappelijke visie van alle bij het onderwijs betrokken partijen. De raad was echter niet helemaal tevreden en wil nadere afspraken om verdergaande segregatie op de scholen te voorkomen.

De Utrechtse Onderwijs Agenda 2006 - 2010 is een visiedocument over het onderwijsbeleid voor de komende jaren. De visie is een product van de samenwerking tussen de gemeente, de schoolbesturen, wijkwelzijnsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties, die ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid hun bijdragen hebben geleverd.

Karin Monnink van de PvdA diende daartoe een motie in, die door alle andere fracties mede ondertekend werd. De wethouder Jeugd en Onderwijs, Rinda den Besten, nam de motie over, waarna deze werd ingetrokken en niet meer in stemming hoefde te worden gebracht.

Stephanie Bottse van GroenLinks diende een motie in, mede ondertekend door de SP, waarin verdergaande maatregelen werden voorgesteld. De wethouder wees deze motie af; de voorgestelde maatregelen waren strijdig met de wet of inhoudelijk niet wenselijk. Wel zegde zij toe nader te willen studeren op de mogelijkheid 'postcodebeleid' te gaan uitvoeren; hierbij krijgen kinderen uit het postcodegebied voorrang op kinderen buiten de wijk. GroenLinks trok de motie, na de toezegging van de wethouder op dit punt, in.
Provincie:
Tag(s):