woensdag, 31. januari 2007 - 9:56

Roetfilters op bussen in Noord-Holland Noord

Haarlem

Afgelopen weken heeft Connexxion 58 bussen in het gebied Noord-Holland Noord voorzien van roetfilters. Doel van de roetfilters is om de uitstoot van fijnstof terug te dringen. De provincie Noord-Holland en het ministerie van V&W hebben dit mogelijk gemaakt door het beschikbaar stellen van subsidie van 450.000,--.

Het openbaar busvervoer in Noord-Holland Noord is in 2002 Europees aanbesteed en gegund aan Connexxion voor een periode van 6 jaar. Bij de aanbesteding golden er andere eisen ten aanzien van de uitstoot van schadelijke stoffen dan nu.

Voor de concessiegebieden Gooi- en Vechtstreek en Haarlem/IJmond golden in 2006 al strengere milieueisen. De dieselbussen in Gooi- en Vechtstreek voldoen aan de euro 4 norm en de bussen in Haarlem/IJmond rijden op aardgas waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen sterk is teruggebracht.
Provincie:
Tag(s):