woensdag, 13. juni 2007 - 11:18

Schokker ziet rol in strijd alcoholmisbruik

Leeuwarden

De Provincie Fryslân moet een rol gaan spelen als verbindende partij in de strijd tegen alcoholmisbruik. Dat is de mening van gedeputeerde Tineke Schokker van Zorg en Welzijn en van Jeugdzaken naar aanleiding van het burgerinitiatief ‘Vroeg op Stap’. Op 20 juni praten Provinciale Staten en diverse deskundige instanties hierover in een expertmeeting van de commissie Boarger en Mienskip.

Gemeenten spelen de grootste rol bij het tegengaan van alcoholmisbruik, bijvoorbeeld door het geven van goede voorlichting, het bewaren van de openbare orde en de handhaving van de wetgeving op het terrein van ruimtelijke ordening. Ook zijn zij verantwoordelijk voor openings- en sluitingstijden van de horeca.

Een efficiënte aanpak van alcoholmisbruik onder jongeren kan alleen ontstaan als deze in gezamenlijkheid wordt georganiseerd. Het is dus van groot belang dat gemeenten de aanpak onderling afstemmen. In de Sociale Debatten, die begin dit jaar gevoerd zijn, hebben gemeenten de provincie hier al een belangrijke rol in toebedacht.

Schokker vindt het een goede zaak dat de Statenleden zich in een expertmeeting uitvoerig laten informeren door alle spelers in het veld, alvorens op 27 juni een uitspraak te doen over het burgerinitiatief. “Er zijn zoveel spelers op dit terrein bezig en er gebeurt al heel veel in Fryslân�, aldus Schokker. “Het is goed dat allemaal in beeld te hebben. Ik zie de uitkomsten van het debat en de opdracht van Provinciale Staten met belangstelling tegemoet�.

In het coalitieakkoord is expliciet aandacht besteed aan het project Bestrijding alcoholmisbruik onder jongeren. Momenteel is de provincie bezig met de voorbereidingen voor een probleemanalyse en een programmatische aanpak. Eind 2007 moet een conferentie plaatsvinden waar de diverse bestuurders laten zien wat ze gaan doen om alcoholmisbruik tegen te gaan.
Provincie:
Tag(s):