woensdag, 10. januari 2007 - 10:54

Slochteren en H-S gaan samenwerking intensiveren

Hoogezand-Sappemeer

Gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren willen intensiever samenwerken (09 januari 2007)

De gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren willen de wederzijdse samenwerking intensiveren. Dit gebeurt op verzoek van de raden om vormen van structureel partnerschap te zoeken met één of andere gemeenten.

De samenwerking richt zich in eerste instantie op efficiencyverhoging van de bedrijfsvoering. De colleges spreken de intentie uit om de samenwerking in de toekomst uit te breiden en hebben daartoe op 9 januari 2007 een intentieverklaring ondertekend om de samenwerking een structureel karakter te geven.

De colleges leggen een concept-samenwerkingsovereenkomst voor aan de gemeenteraden. De colleges van beide gemeenten zien elkaar als vanzelfsprekende partner in samenwerking, gezien de ligging, grootte, bestaande samenwerkingsrelaties en het verzorgingsgebied van instellingen en voorzieningen. Natuurlijk wordt rekening gehouden met bestaande samenwerkingsafspraken met andere gemeenten en wat uit die afspraken voortvloeit, waaronder de in het kader van Meerstad gemaakte afspraken met betrekking tot samenwerking.
Provincie:
Tag(s):