maandag, 14. mei 2007 - 14:54

Sloop- en bouwvergunning oude politiebureau opgeschort

Rhenen

De rechter heeft de door de gemeente Rhenen verleende sloop- en bouwvergunning voor het voormalige politiebureau aan de Stationsweg geschorst. De eigenaar, de Rhenense woningstichting, wil het gebouw slopen en op dezelfde plaats appartementen bouwen.

De gemeente heeft bij de voorbereiding van de sloopvergunning echter geen aandacht besteed aan de berscherming van één van de naastgelegen woningen. Dit had de gemeente naar het oordeel van de rechter wel moeten doen.

Ook de verleende bouwvergunning is onvoldoende gemotiveerd. De gemeente had nadrukkelijker moeten aangeven welke ruimtelijke effecten de bouw van de appartementen heeft op de omgeving en hoe de belangen van de omwonenden zich daarmee verhouden.

Het besluit van de gemeente om de sloop en bouw toe te staan wordt daarom geschorst tot zes weken nadat de gemeente over de bewaren van de omwonenden heeft beslist. Tot die tijd mag er niet gesloopt of gebouwd worden.
Provincie:
Tag(s):