woensdag, 14. maart 2007 - 8:53

Start cursus “Veilig werken/veilig winkelen in Apeldoorn�

Apeldoorn

Op donderdagavond 15 maart a.s. nemen verschillende ondernemers deel aan de cursus “Veilig werken/veilig winkelen�.Voorafgaand pleit wethouder Fokko Spoelstra voor het tegengaan van winkelcriminaliteit en geeft daarmee de importantie en de reikwijdte van het onderwerp aan.

Winkelcriminaliteit is een groot maatschappelijk probleem. De schade voor de detailhandel bedraagt jaarlijks naar schatting één miljard euro. Geweld en agressie in de winkel nemen ook steeds meer toe. Mede hierdoor voelen ondernemers en werknemers zich in toenemende mate onveilig.

Om het tegengaan van winkelcriminaliteit te stimuleren en te ondersteunen biedt de gemeente Apeldoorn de detailhandel de training “Veilig werken/veilig winkelen� aan. Het doel is tweeledig: enerzijds het opfrissen en verdiepen van eerder opgedane kennis en vaardigheden en anderzijds biedt het nieuwe medewerkers en/of winkelbedrijven een kans om zich weerbaarder op te stellen. Inhoudelijk biedt de training een pakket aan concrete maatregelen om actief met het onderwerp winkelcriminaliteit om te gaan.

De cursus “Veilig werken/veilig winkelen� wordt verzorgd door Fred Stuij, autoriteit op het gebied van criminaliteitspreventie in de dienstverlenende sector.
Provincie:
Tag(s):