zondag, 11. februari 2007 - 17:07

Unieke aanbestedingsprocedure Campus

Veendam

Vandaag is een vrijwel unieke aanbestedingsprocedure van start gegaan. Potentiële investeerders/ontwikkelaars/bouwers wordt een bijzondere kans geboden. Het gaat om de ontwikkeling van een campus waarin scholengemeenschap Winkler Prins, de amateurvoetbalclub Veendam 1894 én de BV Veendam participeren. Positief daarbij is dat de BV Veendam dit seizoen weer een sluitende exploitatie heeft. Het gebied beslaat ca 25 hectare en heeft een ruime ontwikkelpotentie met de nadruk op kwaliteit en duurzaamheid van de totale ontwikkeling.

In januari 2006 werd het techniekgebouw van het Winkler Prins college aan de Pinkerstraat door een brand verwoest. Op verzoek van de raadscommissie startte het college van burgemeester en wethouders een onderzoek naar de mogelijkheden tot herbouw elders in Veendam. Het besluit is om op het terrein van de B.V. Veendam, amateurvereniging Veendam 1894 en scholengemeenschap Winkler Prins te onderzoeken of het mogelijk is een campus te realiseren. Het streven is om in 2008 het techniekgebouw op te leveren.

De procedure zal moeten resulteren in:

- een ontwikkelovereenkomst voor het genoemde gebied
- realisatie van het techniekgebouw van de Winkler Prins
- onderzoek naar haalbaarheid totale realisatie van de Campus
- verkoop stadion B.V. Veendam aan de geselecteerde marktpartij
- realisatie van een exploitatieovereenkomst tussen de ontwikkelaar en de B.V. Veendam voor het stadion en opwaardering van de sportfaciliteiten van Veendam 1894

Het proces zal op basis van een Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure (aanbesteding met voorafgaande selectie) plaatsvinden. Op basis van de in de selectieleidraad genoemde criteria, die na aanmelding worden uitgereikt, worden vervolgens de vijf meest geschikte marktpartijen geselecteerd. Deze vijf marktpartijen, de gegadigden, krijgen het contract toegezonden waar ze op in kunnen schrijven. Deze inschrijving bestaat uit een plan van aanpak en een prijs. Op basis van vooraf bekende criteria wordt de economisch meest voordelige aanbieding vastgesteld. Met die marktpartij zal vervolgens een ontwikkelovereenkomst worden opgesteld. De gunning zal volgens planning rond 20 juni 2007 plaatsvinden.
Provincie:
Tag(s):