dinsdag, 6. maart 2007 - 16:16

Venlose en Heerlense scholen winnen Limburgse onderwijsprijs

Maastricht

Basisschool De Meeuwbeemd uit Venlo en de Scholen voor Praktijkonderwijs Parkstad Limburg uit Heerlen hebben de tweejaarlijkse Onderwijsprijs Limburg gewonnen. De beide onderwijsinstellingen zullen de prijs op 12 maart krijgen uitgereikt, zo meldt de provincie Limburg vandaag.

De winnende scholen ontvangen een trofee, de Bronzen Olifant, en een nominatie voor de landelijke finale van de Nationale Onderwijsprijs. Deze is op 27 maart 2007 in de Beurs van Berlage in Amsterdam. De prijs is landelijk ingesteld om de creatieve kanten van het Nederlands onderwijs voor het voetlicht te brengen. De Onderwijsprijs Limburg is een gezamenlijk initiatief van het Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie (INOP) en de Provincie Limburg.

De Meeuwbeemd wint de prijs in de categorie Primair Onderwijs met het project ‘Geld voor geen geweld’. De school is dit project gestart samen met Woningstichting Venlo-Blerick. In een herstructureringswijk in Venlo investeert deze woningstichting fors in de leefbaarheid. Naast fysieke ingrepen is er ook veel aandacht voor samenwerking met allerlei partners uit de wijk. Basisschool de Meeuwbeemd is één van die partners. Deze school betrekt kinderen, maar ook ouders bij het project. Met ‘Geld voor geen geweld’ pakt men de verloedering in de wijk aan.

De Heerlense scholen voor praktijkonderwijs zijn de winnaar in de categorie Voortgezet Onderwijs met het project ‘Het Woonhuis’. De leerlingen van deze scholen voor speciaal onderwijs worden voorbereid op zelfstandig wonen. Ook wordt er gelet op sociale vaardigheden, budgetteren, gezonde voeding, lichaamsverzorging enz. Doel van het Woonhuis: hoe kunnen deze leerlingen straks zo goed mogelijk zelfstandig functioneren in de maatschappij.
Provincie:
Tag(s):