maandag, 7. mei 2007 - 15:25

Voormalig SCI-complex gaat verder als Duurzaamheidspark Heerenveen

Heerenveen

De gemeente Heerenveen heeft het voormalige SCI-complex op het Internationaal Bedrijvenpark Friesland verkocht aan het investeringsfonds Van Ketwich Investment bv uit Groningen. De nieuwe eigenaar wil de locatie de komende vijf jaar laten uitgroeien tot Duurzaamheidpark. Het college van burgemeester en wethouders is zeer verheugd met de verkoop. Wethouder EZ Coby van der Laan: �Dit initiatief past perfect bij de ambities van de gemeente Heerenveen. Het is innovatief en trendsettend voor wat betreft duurzaamheid. Ondernemers die zich willen vestigen op het Duurzaamheidspark nodigen ook wij als gemeentebestuur graag uit te reageren; natuur en milieu staan hoog in ons vaandel. Ook ingenomen zijn we met het feit dat hier sprake is van werkgelegenheid voor laag tot hoog opgeleide arbeidskrachten.�

Middels één van haar participaties is Van Ketwich Investment in contact gekomen met de gemeente Heerenveen. Na diverse gesprekken heeft dit geresulteerd in de aankoop van de bedrijfslocatie, waarbij werkgelegenheid en duurzaamheidsprojecten sleutelwoorden zijn geweest in het onderhandelingsproces.

Met de verwerving van het voormalige SCI-complex (20.000 vierkante meter bedrijfshal en 2.500 vierkante meter kantoor) wil Van Ketwich Investment een basis leggen voor een duurzaamheidpark in Noord-Nederland. Doelstelling daarbij is om werkgelegenheid te creëren in de sector van duurzame energieproducten en productiesystemen. Hierbij kan gedacht worden aan diverse productiebedrijven in de duurzaamheidsector, zoals de productie van mini-wkk’s (warmtekrachtkoppelingen voor cv-installaties), milieuvriendelijke en energiebesparende koeltechnieksystemen, luchtbehandelingskasten, warmte terugwin systemen, zonnecelproducten en onderdelen voor windturbines, ORC’s (systemen voor benutting van restwarmte) en gasreinigingsystemen.

Hiervoor heeft Van Ketwich Investment contacten gelegd met diverse bedrijven die actief zijn in deze deelmarkten, waarbij het om innovatieve redenen gewenst is deze productie (en productietechnologieën) voor Nederland beschikbaar te houden. Tevens zijn planstudies in gang gezet om te komen tot het opwekken en toepassen van duurzame energie op het duurzaamheidpark. Tijdens de realisatie van het duurzaamheidspark zullen reeds meerdere bedrijven actief zijn vanuit deze locatie.

Bij speciaaldrukkerij Lijnco, één van de deelnemingen van Van Ketwich Investment staat het thema duurzaamheid hoog op de agenda in de ontwikkeling van grafische producten, drukwerk en productieprocessen. Deze ontwikkeling heeft er toe bijgedragen dat de focus van de investeerder is gegroeid in de richting van duurzame (energie)projecten. Op dit moment is Van Ketwich Investment betrokken bij de ontwikkeling van innovatieve “non freon� koelsystemen, recyclingtechnieken en de ontwikkeling van een bio-warmtekrachtcentrale.
Provincie:
Tag(s):