dinsdag, 1. mei 2007 - 16:59

Wachtlijst GGZ neemt licht toe

Amersfoort

In 2006 is het aantal wachtenden voor hulp binnen de ggz (geestelijke gezondheidszorg)-instellingen met anderhalf procent (van 73.600 naar 74.700 personen) toegenomen. Dit blijkt uit door GGZ Nederland verzamelde wachtlijstgegevens in ggz-instellingen op 1 januari 2007. De grootste groei is te zien in de categorie ouderen (personen ouder dan 65 jaar). Hier vond een toename van 65 procent plaats.

Door extra finaciëlemiddelen van VWS voor de jeugd-ggz is er een lichte teruggang geweest van het aantal kinderen en jongeren dat moet wachten bij ggz-instellingen: van 18.900 naar 18.600. Ook bij volwassenen is een afname gesignaleerd: van 51.300 naar 50.500. Redelijk onverwacht is een groei te zien van het aantal ouderen dat moet wachten: van 3400 naar 5600, een groei van 65%. Een goede verklaring is hiervoor nog niet te geven.

De wachttijden zijn stabiel gebleven. Ruim driekwart (78%) van de volwassenen en ouderen zijn binnen acht tot tien weken na aanmelding in behandeling genomen. De overschrijding van de zogenaamde Treeknorm is daardoor afgenomen ten opzichte van 2005.
De gemiddelde wachttijd bij kinderen en jongeren is enigszins teruggedrongen, van gemiddeld 8 weken naar 6 weken in de beoordelingsfase, en van 6 naar 5 weken in de behandelingsfase. Desalniettemin wordt voor 41 procent van de jeugdigen de Treeknorm overschreden.
Provincie:
Tag(s):