donderdag, 7. juni 2007 - 19:26

'Waterproof' levert ruim 8,5 miljoen euro op

Regio

Het project “Waterproof� – waarbij adressen met een zeer gering of hoog waterverbruik zijn vergeleken met adressen waaraan de gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst uitkeringen of toeslagen verstrekken - is een succesvol fraudebestrijdingsproject gebleken. Er zijn door de gemeenten 93 bijstandsuitkeringen definitief beëindigd.

Daarnaast zijn 20 uitkeringen gewijzigd of gedeeltelijk teruggevorderd. In 36 gevallen is een proces verbaal opgemaakt. De SVB heeft 8 uitkeringen beëindigd. De Belastingdienst heeft in 303 gevallen ten onrechte verleende kortingen en toeslagen teruggevorderd. Daarnaast zijn enkele tientallen woningen weer voor woningtoewijzing beschikbaar gekomen. De totale financiële opbrengst voor gemeenten, Rijk, Belastingdienst en SVB bedraagt bij het opstellen van het eindrapport € 7.688.163. Dit resultaat zal verder oplopen omdat nog tientallen zaken in onderzoek zijn.

Bij het project “Waterproof� zijn adressen met een zeer gering of hoog waterverbruik vergeleken met adressen waaraan de gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Belastingdienst uitkeringen of toeslagen verstrekken. Deze adressen zijn vervolgens nader onderzocht. Mogelijk was sprake van een niet bewoond adres, verzwegen samenwoning en van uitkeringsfraude.

Staatssecretaris Aboutaleb heeft onlangs met de Vereniging Nederlandse Gemeenten gesproken over het gebruik van bestandskoppelingen. De staatssecretaris is een voorstander van een ruimer gebruik van bestandskoppeling voor een goede uitvoering van de Wet werk en bijstand.
Provincie:
Tag(s):