zaterdag, 24. februari 2007 - 10:52

Waterschap bouwt nieuw gemaal in Maatpolder Eemnes

Eemnes

Waterschap Vallei & Eem gaat een extra gemaal bouwen in de Maatpolder in Eemnes. Dit gemaal moet de problemen met wateroverlast in deze polder oplossen. De Maatpolder ligt in het Eemland, ten westen van de monding van de Eem. Het waterschap wil in het voorjaar van 2008 met de werkzaamheden starten.

Het water uit de polders rond Eemnes wordt afgevoerd via gemaal Eemnes. Bij hevige regenval kan gemaal Eemnes het water niet snel genoeg uit de polders pompen. Vooral in de Maatpolder zorgt dat voor wateroverlast. Op verzoek van de grondeigenaren in de polder, heeft het waterschap onderzocht hoe dit probleem opgelost kan worden.

Het waterschap gaat de komende maanden overleggen met de grondeigenaren van de percelen langs de sloten die moeten worden verbreed over de aankoop van grond. Daarna start de voorbereiding die tot eind 2007 duurt. De uitvoering start in 2008 en kost ongeveer 10 maanden. Bij een voorspoedige grondverwerving kan het gemaal in 2009 in werking zijn.
Provincie:
Tag(s):