dinsdag, 20. februari 2007 - 14:31

Webwinkels moeten beter

Amsterdam

Bij een inventarisatie van 500 veelgebruikte webwinkels heeft de Consumentenautoriteit geconstateerd, dat veel webwinkels onzorgvuldig zijn in hun informatievoorziening aan de consument. Bij 90 procent van de onderzochte webwinkels heeft de Consumentenautoriteit een of meer tekortkomingen geconstateerd in de informatie die de webwinkel consumenten moet verschaffen voordat een overeenkomst wordt gesloten. De omzet van internetwinkels in Nederland was in 2006 ruim drie miljard euro.

Voor bedrijven die via internet handelen gelden speciale regels voor de informatieverstrekking aan consumenten. Uit de inventarisatie van de Consumentenautoriteit blijkt bijvoorbeeld, dat ruim 50 procent van de onderzochte webwinkels de consument niet of onjuist informeert over het bestaan van de wettelijke bedenktijd van zeven werkdagen (dit is de termijn waarbinnen de consument zonder opgaaf van redenen van een internetaankoop afkan).

Ook wordt de termijn waarbinnen het product kan worden geretourneerd vaak niet correct weergegeven. Ruim 55 procent van de webwinkels verbindt ten onrechte bepaalde voorwaarden aan het retourneren van het gekochte product. Zij eisen bijvoorbeeld dat het alleen in de ongeopende verpakking mag worden geretourneerd. Van de onderzochte websites voldoet 20 procent niet aan de verplichting om de verschillende stappen te markeren die leiden tot de daadwerkelijke aankoop. Op 25 procent van de websites worden de prijzen exclusief BTW weergegeven of is het onduidelijk of de prijs in- of exclusief BTW is. Ook de leveringstermijn van het product (kleine 20 procent) wordt soms ten onrechte niet vermeld.


De Consumentenautoriteit Marije Hulshof: “Juist bij aankopen via internet is het voor de consument van groot belang dat hij erop kan vertrouwen dat de winkelier goede en volledige informatie geeft over het product en de manier waarop de verkoop tot stand komt. Daarom hebben wij dit onderzoek gedaan. Ondanks het feit dat we veel tekortkomingen in de informatievoorziening hebben geconstateerd, betekent dit niet dat de consument aankopen via internet hoeft te mijden.�

De Consumentenautoriteit zal de bedrijven aanspreken waarvan zij heeft geconstateerd dat deze niet of onvoldoende aan hun informatieverplichting voldoen. Dit zal stapsgewijs gebeuren: de grootste webwinkels met de meeste onvolkomenheden het eerst en dan verder. Marije Hulshof: “Wij hebben te maken met een jonge markt die volop in beweging is. Wij vertrouwen erop dat de bedrijven die wij aanspreken zullen voldoen aan hun informatieverplichting richting consument. Zo niet, dan hebben wij andere middelen achter de hand.“
Categorie:
Tag(s):