woensdag, 28. februari 2007 - 16:54

Werkgevers krijgen boete tot 6700 euro bij ontduiking minimumloon

Den Haag

Werkgevers die werknemers minder uitbetalen dan het wettelijke minimumloon, krijgen daarvoor direct een boete van de Arbeidsinspectie. De hoogte van de boete hangt af van de mate van ontduiking en bedraagt maximaal 6700 euro per werknemer.

Ook kan de arbeidsinspectie deze werkgevers een dwangsom opleggen om ze te verplichten alsnog het minimumloon uit te betalen. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het voorstel van de minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in deze zin te wijzigen. De wet gaat op een nader te bepalen datum in.
Categorie:
Tag(s):