donderdag, 24. mei 2007 - 21:35

Wethouder verwijdert eigenhandig illegale borden

Zuidwolde

Wethouder van der Ziel – Nauta heeft donderdag eigenhandig en onder het toeziend oog van medewerkers van de afdeling Cluster en Handhaving het eerste illegale bord in de gemeente De Wolden verwijdert. Reclame- en verwijsborden op gemeentegrond of aan gemeentelijke eigendommen worden vanaf nu zonder voorafgaande aankondiging verwijdert.

De gemeente kiest voor deze wijze van handhaven vanwege een toenemend aantal borden dat zonder toestemming van de gemeente her en der geplaatst wordt.

Uitgangspunt is dat de gemeente als eigenaar van de grond niet toestaat dat gemeentegrond gebruikt wordt voor het maken van reclame of verwijzingen, omdat:

daardoor de verkeersveiligheid in gevaar kan komen (de borden trekken de aandacht en leiden af van het verkeer);

de borden een rommelig beeld geven, terwijl de gemeente er juist aan werkt om het buitengebied te verfraaien;

de gemeente neutraal wil zijn en haar grond niet beschikbaar wil stellen aan bedrijven om reclame te maken.

De bedrijven kunnen reclame maken op eigen grond of aan eigen gebouwen. Voor deze reclameborden heeft het bedrijf dan wel een vergunning nodig van de gemeente.

Naast reclameborden worden ook de illegale verwijsborden verwijderd. De gemeente kent een herkenbare uniforme verwijzingssystematiek voor toeristische en recreatieve doelen en doelen met een algemeen karakter. Andere verwijsbordjes doen daar afbreuk aan.

Langs de Ommerweg en de Hoogeveenscheweg nabij Zuidwolde staan circa twintig borden in de gemeenteberm. Om deze reden is de gemeente hier de opruimactie gestart.
Provincie:
Tag(s):