vrijdag, 8. juni 2007 - 16:47

Willem Alexander op werkbezoek in Dordrecht

Dordrecht

Prins Willem Alexander heeft vandaag een werkbezoek gebracht aan de gemeente Dordrecht. Tijdens het werkbezoek stond de aanpassing van het stedelijk en landelijk gebied aan de klimaatverandering centraal. De gemeente neemt hiertoe maatregelen die rekening houden met een grotere kans op overstromingen, drogere zomers, een veranderende natuur en te hete binnensteden.

Het bezoek begon in Villa Augustus, dat onderdeel is van de binnenstedelijke herontwikkeling De Stadswerven. Het totale project behelst de transformatie van 30 hectare buitendijkse haven- en bedrijventerreinen tot hoogwaardig stedelijk gebied met ruimte voor wonen, bedrijvigheid, cultuur en ontspanning.

In samenwerking met een groot aantal partners (overheden, private partijen, kennisinstellingen) wordt in het kader van de studie ‘Urban Flood Management’ ((UFM) Stedelijk hoogwaterbeheer) kennis ontwikkeld over het omgaan met risico’s van hoog water in een stedelijke omgeving.

Aansluitend heeft de Prins zich laten informeren over de adaptatiemogelijkheden voor het binnendijkse stedelijke gebied. In het stadsdeel Wielwijk wordt bij de wijkverbetering nadrukkelijk geanticipeerd op de klimaatverandering. Ten slotte bezocht de Prins het buitengebied van Dordrecht. Op het Eiland van Dordrecht wordt een recreatie- en natuurgebied aangelegd, waarin rekening wordt gehouden met klimaatverandering. Uit verschillende alternatieven om het gebied in te richten, is een voorkeursalternatief gekozen. Dit zogenoemde voorkeursalternatief biedt een recreatiegebied aan, verweven met natuurontwikkeling. Voor natuur zijn twee ecologische verbindingszones tussen de Sliedrechtse en de Dordtse Biesbosch belangrijk. In totaal gaat het om ongeveer 400 ha nieuw recreatiegebied en 780 ha nieuwe natuur.

Dit bezoek maakt deel uit van de werkbezoeken die de Prins van Oranje aflegt in het kader van het Programma Ruimte, georganiseerd door het Ministerie van VROM. Het programma telt drie ruimtelijke thema’s: Ruimte en Klimaat, Gebiedsontwikkeling en Europese ruimte.
Provincie:
Tag(s):