woensdag, 27. februari 2008 - 9:50

Aboutaleb: 3,3 miljoen euro voor langer doorwerken

Den Haag

Staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt € 3,3 miljoen beschikbaar aan branches en bedrijfstakken om te experimenteren met het langer aan de slag houden van oudere werknemers.

Nu stoppen mensen gemiddeld als zij 61 jaar zijn met werken terwijl de pensioengerechtigde leeftijd op 65 jaar ligt. Het kabinet vindt het belangrijk dat ouderen langer doorwerken vanwege de arbeidsmarkt en om de uitgaven voor de groter wordende groep gepensioneerden betaalbaar te houden.

De subsidie is bedoeld voor experimenten om ouderen actief te laten blijven in hun branche. In plaats van één aanvraag kunnen er nu maximaal drie aanvragen ingediend worden. In het verleden kregen experimenten al subsidie om (oudere) werknemers te behouden voor individuele bedrijven en organisaties.

Het geld voor de experimenten is afkomstig uit de zogeheten tijdelijke Subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid. Sinds 2005 is hieruit circa € 18 miljoen subsidie beschikbaar gesteld voor ongeveer 350 experimenten om ouderen tot op hogere leeftijd te laten doorwerken. De regeling heeft al veel goede praktijkvoorbeelden opgeleverd. Van de zeven sectoren hebben de industrie, de zakelijke dienstverlening en de overige dienstverlening (waaronder zorginstellingen en het onderwijs) de meeste aanvragen ingediend. Zo heeft bijvoorbeeld de straatmakersbranche de lichamelijke belasting van werknemers aangepakt waardoor die minder snel uitvallen. Verder kregen werkgevers in de grafimediabranche subsidie om oudere en ervaren vakmensen te behouden voor het grafimediabedrijf.

Branche- en bedrijfstakorganisaties en Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen kunnen subsidie aanvragen bij het Agentschap SZW (www.agentschapszw.nl). Per aanvraag wordt maximaal € 40.000 verleend. Aanvragen van subsidie is mogelijk van 3 maart tot 29 april 2008.
Categorie:
Tag(s):