dinsdag, 27. mei 2008 - 13:51

Armoedemonitor Zeeland

Zeeland

Scoop heeft in samenwerking met onderzoeksbureau KWIZ in opdracht van de Provincie een signaleringsonderzoek uitgevoerd naar de omvang van armoede in Zeeland: de armoedemonitor. Op woensdag 28 mei om 12.00 uur worden de resultaten daarvan openbaar gemaakt in het gemeentehuis van Kapelle.

Voor het onderzoek heeft Scoop een analyse gemaakt van een grootschalige inventarisatie onder de Zeeuwse gemeenten en andere
instanties.

In het armoedeonderzoek is ook uitgebreid ingegaan op het gebruik van zeven inkomensondersteunende (gemeentelijke)
regelingen.
Provincie:
Tag(s):