vrijdag, 22. augustus 2008 - 21:25

College Leudal stemt in met nieuwe BMV

Heythuysen

Het college van B&W van de gemeente Leudal heeft recent ingestemd met de plannen voor de komst van de nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening in Grathem. Deze plannen vormen een belangrijke peiler voor de leefbaarheid in de kern Grathem.

De nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening voorziet in een brede school met basisschool, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal. Daarnaast komt er een nieuwe sportzaal en gemeenschapshuis. De nieuwe BMV moet gerealiseerd worden op de huidige locatie van de onderbouw van de basisschool, de gymzaal en de Nassaurie aan het Nassauplein en blijft qua bouw binnen het bestaande bouwblok.

Op 30 september zal de gemeenteraad van Leudal in de openbare raadsvergadering een definitief besluit nemen hierover.
Provincie:
Tag(s):