woensdag, 12. november 2008 - 20:42

Duurzame ontwikkeling veilig ondernemen in Meppel

Meppel

Woensdag ondertekenden de gemeente, politie en de Meppeler Handelsvereniging de verlenging van het convenant ‘Veilig ondernemen in de binnenstad van Meppel’. Ook werd de tweede ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen uitgereikt.

Burgemeester Jan Westmaas: “De verlenging van het convenant en de toekenning van de tweede ster bewijzen een goede samenwerking tussen partijen waardoor mensen in Meppel veilig en prettig kunnen ondernemen en winkelen.�

In 2005 startte, op initiatief van de Kamer van Koophandel en de Meppeler Handelsvereniging, het project ‘Veilig Ondernemen’. De gemeente, politie, brandweer en het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel (HBD) zijn aangesloten. Het project valt onder het landelijke project ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’.

Convenant Veilig ondernemen in de binnenstad van Meppel
Een duurzame ontwikkeling van veilig ondernemen in Meppel vereist een nauwe samenwerking tussen betrokkenen. Om deze gezamenlijke verantwoordelijkheid te formaliseren is in 2006 het convenant ‘Veilig ondernemen in de binnenstad van Meppel’ ondertekend. In het convenant zijn afspraken vastgelegd zodat Meppeler ondernemers veilig kunnen (blijven) ondernemen, het publiek veilig en prettig kan winkelen en mogelijke overlast tot een minimum beperkt blijft. De ondertekening van de verlenging van het convenant betekent een duurzaam vervolg van de gemaakte afspraken.

In juni 2008 is er een audit gehouden met alle deelnemende partijen. Onderzocht is hoe de samenwerking is en wat de behaalde resultaten van het project zijn. Dit heeft erin geresulteerd dat het project de 2e ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen heeft behaald.
Provincie:
Tag(s):