zaterdag, 15. november 2008 - 11:50

Eerste groep brede handhavers Stadstoezicht beëdigd

Rotterdam

Op vrijdag 14 november is in het Stadhuis van Rotterdam de eerste groep van 20 brede handhavers van de dienst Stadstoezicht door Henk de Jong, plaatsvervangend korpschef van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond, beëdigd als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA).

Na de beëdiging kregen zij uit handen van de loco-burgemeester Jantine Kriens de BOA-insignes uitgereikt. Als brede handhavers krijgen deze medewerkers van de dienst Stadstoezicht ruimere bevoegdheden om effectiever tegen overlastgevers op te treden.

Effectievere aanpak overlastgevers

Het college heeft op 21 oktober besloten om de 500 medewerkers van Stadstoezicht ruimere bevoegdheden te geven om effectiever tegen overlastgevers te kunnen optreden. Als waarschuwen niet helpt, kunnen zij overlastgevers en overtreders daadwerkelijk bekeuren. Ook krijgen de handhavers van Stadstoezicht de bevoegdheid om tot aanhouding over te gaan als overtreders hun legitimatiebewijs niet tonen, beledigingen of bedreigingen tegen de handhavers van Stadstoezicht of agressief gedrag vertonen. De onwillige overtreders worden naar het politiebureau gebracht en vervolgd door het Openbaar Ministerie. In afwachting van de politie en alleen als het echt nodig is, mogen de handhavers van Stadstoezicht de geweldsbevoegdheid en handboeien gebruiken. Hiervan wordt alleen in uiterste instantie gebruik gemaakt. Deze nieuwe manier van optreden tegen overlast wordt de komende drie jaar ingevoerd in de hele stad.

Centrum en Oude westen

Stadstoezicht zal de nieuwe werkwijze gefaseerd invoeren in de komende twee tot drie jaar invoeren. Dat heeft te maken met de tijd die nodig is voor opleiding en praktijkbegeleiding van de 500 medewerkers zal Stadstoezicht. De vandaag beëdigde brede handhavers gaan in het centrum en in het Oude Westen aan de slag en in Charlois wordt de nieuwe aanpak voortgezet.

Werving

De dienst Stadstoezicht is recent gestart met de werving van 30-40 handhavers om te kunnen inspelen op deze nieuwe ontwikkeling. De nieuwe medewerkers van Stadstoezicht krijgen eerst een basisopleiding van 9 maanden. Als de basisopleiding met succes is afgerond, krijgen zij aansluitend een opleiding voor Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) met geweldsbeheersing.
Provincie:
Tag(s):