woensdag, 16. januari 2008 - 18:07

Eurlings: bestuurlijke voorkeur voor A4 Delft-Schiedam

Den Haag

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft vandaag de bestuurlijke voorkeur uitgesproken voor het aanleggen van het ontbrekende gedeelte van de A4 tussen Delft en Schiedam ter verbetering van het weggennet tussen Den Haag en Rotterdam.

Dat zei de minister woensdag 16 januari tijdens overleg met bestuurders uit de regio. Ondank zijn voorkeur zal de komende tijd, gelet op de eisen die de huidige regelgeving aan onderzoek stelt, het A13 + A13/16 alternatief op hetzelfde niveau als dat van de A4 Delft-Schiedam worden uitgewerkt.

A4 robuuster alternatief
De bewindsman spreekt zijn voorkeur voor aanleg van de A4 uit omdat dit alternatief een veel robuuster wegennetwerk oplevert dan het A13 + A13/16 alternatief. Tevens is er over het A4-alternatief overeenstemming met de betrokken bestuurders uit de regio, vastgelegd in het Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam (IODS-convenant) getekend op 23 juni 2006.

Daarnaast is het A4 alternatief goedkoper en is de aanleg jaren sneller te realiseren dan de A13 + A13/A16 variant. Ook geeft de aanleg van de A4 minder overlast voor de automobilist dan de A13 + A13/A16 variant.

Eurlings houdt vast aan de planning zoals die in het Randstad Urgent Programma met de regio is vastgesteld. Dit betekent dat in 2010 het Tracébesluit zal worden genomen. Eurlings benadrukt dat hij alles in het werk stelt om de snelheid in de besluitvorming te houden.
Provincie:
Tag(s):