woensdag, 19. november 2008 - 13:03

Europese Visserijministers op de bres voor kabeljauw

Den Haag

De Europese visserijministers zijn het tijdens de Landbouw- en Visserijraad in Brussel eens geworden over aanpassing van het kabeljauwherstelplan. Dit heeft het ministerie van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) woensdag 19 november bekendgemaakt.

Het huidige plan heeft namelijk niet het verwachte herstel van de kabeljauwstand opgeleverd. Een klein lichtpuntje is een licht herstel van de Noordzee kabeljauw.

25% minder visdagen in 2009
De ministers hebben afgesproken dat het aantal zeedagen dat vissers die op kabeljauw vissen de zee op mogen (zeedagen) volgend jaar met 25 procent moet worden teruggebracht. De jaren hierna wordt het aantal zeedagen per jaar met 10 procent gereduceerd.

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) maakte zich grote zorgen over de kabeljauw en is dan ook blij dat er nu een aangepast plan ligt om deze vis te beschermen.

"Er is een goede balans gevonden tussen maatregelen voor herstel van het bestand en verdere verduurzaming van de visserij. Met name voor vissers die met selectieve en duurzame visserijmethoden werken", aldus Verburg.

Zij heeft tijdens discussies over het kabeljauwplan sterk benadrukt dat de te nemen maatregelen wel proportioneel moeten zijn. Met andere woorden, een vermindering van de visserij-inspanning om de kabeljauwstand te laten herstellen moet alleen gelden voor vissers die voornamelijk op kabeljauw vissen.

De Europese visserijministers hebben nu afgesproken dat vissers voor wie kabeljauw slechts bijvangst is niet vallen onder de herstelmaatregelen.
Provincie:
Tag(s):