maandag, 3. november 2008 - 14:29

Financiele steun van de regering voor Zeeuwse projecten

Middelburg

Op 30 oktober 2008 hebben het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Provincie Zeeland afspraken gemaakt over enkele grote projecten in Zeeland.Om een motie van de Tweede Kamer uit te voeren heeft minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat afgelopen donderdag 15 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor het Veerse gedeelte van deN57.

Daarmee bleef nog een tekort van 2,3 miljoen euro, dat bedrag wordt gezamenlijk door de Provincie Zeeland, de Gemeente Veere en het Waterschap Zeeuwse Eilanden betaald. Daarmee is nu officieel besloten dat ook het Veerse gedeelte van de N57 zal worden aangelegd. Naar
verwachting kan dat deel van de N57 in 2011/2012 worden opgeleverd.

Gedeputeerde Poppelaars heeft aangegeven dat rond die tijd ook de noordelijke rondweg Serooskerke door de provincie wordt gerealiseerd.
Bij de aanleg van de Sluiskiltunnel is door de sterke prijsstijgingen in de wegenbouw een tekort van 25 miljoen euro ontstaan. Verkeer en Waterstaat en de Provincie Zeeland hebben afgesproken dat bedrag te delen. Aangezien op 30 oktober de Tweede Kamer heeft ingestemd met de verkoop van de aandelen van de Westerscheldetunnel aan de provincie, kan het overrendement van de NV Westerscheldetunnel worden gebruikt voor dekking van deze 12,5 miljoen.

Met bijdragen van het Rijk, het Vlaams Gewest, de Provincie Zeeland, de Gemeente Terneuzen en Zeeland Seaports is de financiering van de tunnel Sluiskil nu rond. Het voorstel om nu daadwerkelijk te starten met de aanleg
van de tunnel zal in december aan Provinciale Staten van Zeeland worden voorgelegd. Als PS daarmee instemt, kan de Sluiskiltunnel naar verwachting in 2014 worden opengesteld.

Tenslotte hebben staatssecretaris Huizinga en gedeputeerde Van Waveren afgesproken dat het tekort voor een binnenvaartterminal en nat bedrijventerrein bij Schorebrug voor maximaal 6 miljoen euro door het Rijk zal worden betaald. Doordat watergebonden bedrijven uit Goes naar dit
bedrijventerrein kunnen verhuizen, ontstaat in Goes ruimte voor woningbouw bij de binnenhaven.
Provincie:
Tag(s):