donderdag, 24. april 2008 - 14:18

Geen nieuwe leeftijdsgrens besturen landbouwvoertuig

Den Haag

Op verzoek van Kamerlid Cramer van de ChristenUnie heeft minister Eurlings onderzoek laten doen aan het aantal aanrijdingen waarbij een landbouwvoertuig betrokken is. Opvallend in dit onderzoek is dat bij een dodelijke aanrijding vooral de bestuurders die tegen de landbouwvoertuigen botsen om het leven komen.

In de periode 1997 tot 2006 zijn er 15.433 geregistreerde aanrijdingen waarbij een landbouwvoertuig betrokken is. In veel gevallen, 69,5%, blijkt de bestuurder van het landbouwvoertuig schuld te hebben aan het ongeval. Bestuurders tussen 17-28 jaar veroorzaken de meeste ongevallen. Van de ruim 4000 aanrijdingen die zij vertegenwoordigen viel er in 25, 6% een dodelijk slachtoffer te betreuren.

Cramer had de Verkeers minister om opheldering gevraagd om het aantal ongevallen waarbij 16 of 17 jarige landbouwvoertuigen bestuurders betrokken zijn. Mogelijk om deze groep te weren als bestuurder.

In een reactie laat Eurlings weten. ‘De grootte van de groepen verschilt. Dit in ogenschouw genomen, is het aandeel 16- en 17-jarigen groter dan het op het eerste gezicht lijkt. Het beslaat immers maar twee “jaargangen�. Het is niettemin niet van dien aard dat het weren van deze leeftijdsgroep van de trekker een grote bijdrage zou leveren aan vermindering van het aantal ongevallen’.
Provincie:
Tag(s):