dinsdag, 15. januari 2008 - 22:37

Gemeente gaat leegstaande woningen controleren

Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer gaat leegstaande woningen controleren. In het eerste halfjaar van 2008 wordt er een adresonderzoek uitgevoerd onder woningen in Haarlemmermeer die volgens de administratie leegstaan.

Doel is te controleren of gegevens in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) kloppen. In sommige gevallen blijkt een leegstaande woning namelijk toch bewoond. Burgemeester Theo Weterings geeft aan dat het van belang is te toetsen of administratie en werkelijkheid met elkaar overeenkomen.

Het onderzoek kan gevolgen hebben voor mensen die een woning bewonen die in de GBA als 'leeg' staat geregistreerd. Als een woning tijdens een huisbezoek een bewoonde indruk maakt en de bewoners zijn niet thuis, laten de medewerkers een brief achter met een verhuisaangifteformulier. De betreffende personen dienen binnen een week na dagtekening van de brief te reageren.

De bewoners zijn volgens de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens verplicht aan het adresonderzoek mee te werken. Bovendien heeft het niet ingeschreven staan in de GBA op het juiste woonadres, invloed op de verstrekking van overheidsvoorzieningen.

Het onderzoek en de controles door medewerkers van Burgerzaken en toezichthouders van Handhaving en Toezicht moeten leiden tot betrouwbare gegevens in de gemeentelijke basisadministratie. Daarnaast wil de gemeente aan het eind van het onderzoek over een actueel overzicht van leegstaande woningen in Haarlemmermeer beschikken.
Provincie:
Tag(s):