donderdag, 3. april 2008 - 9:25

Giften aan politieke partijen transparanter

Den Haag

Giften aan alle politieke partijen en bewegingen moeten uit oogpunt van een zuiver politiek proces openbaar gemaakt worden. GroenLinks-Kamerlid Wijnand Duyvendak heeft daartoe donderdag een initiatiefwet gepresenteerd.

De wet schrijft voor dat alle giften boven de 1000 euro aan Kamerleden en politieke partijen, bewegingen en BV's openbaar moeten worden gemaakt. Giften boven de 15000 euro mogen niet worden aanvaard. Op overtreding van de regels komt een boete te staan.

Met het College Bescherming Persoonsgegevens is GroenLinks van mening dat het waarborgen van de integriteit van politieke partijen, het tegengaan van ongewenste belangenverstrengeling en het bevorderen van de zuiverheid van het politieke proces beschouwd kunnen worden als zwaarwegende algemene belangen. Dit rechtvaardigt volgens GroenLinks het publiek maken van donatiegegevens.
Provincie:
Tag(s):