donderdag, 27. november 2008 - 17:03

Gladheid op de wegen bestreden door Zeeuwse wegbeheerders

Zeeland

De Wegbeheerders Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Zeeland Seaports, NV Westerscheldetunnel en de Zeeuwse waterschappen werken ook dit jaar weer samen in de gladheidbestrijding op de Zeeuwse wegen. Dit seizoen voor gladheidbestrijding loopt tot mei 2009.

Uiteraard blijft ondanks de gladheidbestrijding gelden dat weggebruikers hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen tijdens winterse omstandigheden. Dat betekent dat, uit het oogpunt van verkeersveiligheid, de snelheid en het gedrag in het verkeer aangepast moeten worden aan de omstandigheden. Hierdoor zullen ongelukken zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden.

De wegen waarop wordt gestrooid, zijn voornamelijk wegen buiten de bebouwde kom die een belangrijke verbindende functie hebben. Deze worden intensief gebruikt, dienen voor openbaar vervoer of wegen die een schakel vormen in belangrijke woon-, school- of werk(fiets)routes.

Vanwege het milieu en de hoge kosten is het strooien op de wegen in het buitengebied niet mogelijk. Om deze reden wijzen wegbeheerders de weggebruiker erop extra alert te zijn wanneer de kans op gladheid groot is.
Provincie:
Tag(s):