zaterdag, 12. januari 2008 - 16:57

Groenlicht vaste oeververbinding Sluis X

Someren

Op donderdag 10 januari jl. is na een lange tijd van voorbereidingen groenlicht gegeven voor de aanleg van een vaste oeververbinding bij Sluis X. Door middel van een viaduct wordt de Laan ten Boomen aangesloten op de Dijkstraat. De huidige aansluiting op de Kanaaldijk (N266) komt daarbij te vervallen. Vanaf de Laan ten Boomen wordt een nieuwe verbinding gemaakt met de rotonde die aansluit op de A67.

De uitvoering van de vaste oeververbinding nabij Sluis X heeft enige stagnatie opgelopen vanwege bezwaren op de bestemmingsplanwijzi-gingen in Asten en omdat de benodigde grond in Asten nog niet geheel in eigendom was.

De Provincie verwacht dat het werk in 2008 op de markt wordt gebracht. De precieze planning is nog niet bekend. De verwachting is dat in de tweede helft van 2008 met het werk gestart wordt en dat het in 2009 gereed is.

Door de verwerving is het ook mogelijk de door het waterschap uit te voeren hermeandering van de Aa gestalte te geven. Hierdoor is het mogelijk een nuttig en aantrekkelijk stukje landschap te realiseren.
Provincie:
Tag(s):