maandag, 10. maart 2008 - 9:56

Huishouden grootste ergernis!

Amsterdam

Ergernis in een relatie komt vooral door dingen van huishoudelijke aard. Hulp vragen in het huishouden vindt men het lastigst. Mensen met reuma ergeren zich minder snel aan hun partner dan mensen zonder reuma, maar om hulp vragen vinden ze moeilijker. Dit blijkt uit een relatie-enqu(ee)te ontwikkeld in opdracht van het Reumafonds en die is ingevuld door bijna 4000 mensen.

Ook snurken staat hoog in de top vijf van irritaties. De enqu(ee)te wijst verder uit dat ruzie in de beste families voorkomt maar lang niet bij iedereen. Van alle respondenten zonder en met reuma maakt zo'n 40 procent geen ruzie! Als er ruzie wordt gemaakt zijn de belangrijkste redenen: geliefden zijn het niet met elkaar eens, er is sprake van een mis-verstand of ze zitten gewoon niet op dezelfde golflengte.

De overgrote meerderheid van de deelnemers aan de enqu(ee)te heeft een relatie van tien jaar of langer. (resp. 79 procent en 74 procent). Van de respondenten die aangeven reuma te hebben, is bijna de helft tussen de 46 en 60 jaar oud en ruim driekwart
(78 procent) is vrouw. Mensen met reuma geven opvallend vaker aan het vervelend te vinden om hun partner om hulp te vragen dan mensen zonder reuma (37 procent ten opzichte van 13 procent). Om hulp vragen wordt door hen vooral moeilijk gevonden bij het huishouden, het doen van de boodschappen en bij de persoonlijke verzorging.

Top 5 grootste ergernissen:
1. dingen van huishoudelijke aard (38%) 2. menings- verschil (29 %) 3.mijn partner snurkt (26 %) 4.slordigheid van mijn partner (24%) 5.mijn partner begrijpt me vaak niet (19%)

Top 5 ruzie maken: 1. meningsverschillen (46%) 2. misverstanden (32%) 3. onbegrip (32%) 4. gaan nergens over (25%) 5. huishouden (21%)

Top 5 hulpdrempel: 1. huishouden (63%) 2. boodschappen doen 31%) 3. persoonlijke verzorging (25%) 4. ergens alleen naar toe moeten (bijv. bezoek arts 19%) 5. technische zaken (bijv. computergebruik 15%).

Het fonds wil met deze enquete (tot stand gekomen in samenwerking met PanelClix en Motivaction) meer inzicht krijgen in de invloed van reuma op relaties en aandacht vragen voor de jaarlijkse collecteweek van 9 t/m 15 maart. Het thema is dit jaar: leven met reuma.
Categorie:
Tag(s):