dinsdag, 15. april 2008 - 18:22

Koningin Beatrix bezoekt Zeewolde

Zeewolde

Koningin Beatrix heeft dinsdagmiddag een werkbezoek gebracht aan Zeewolde. Tijdens dit werkbezoek is vooral aandacht besteed aan de ruimtelijke vraagstukken met betrekking tot windenergie, variërend van het zoeken naar potentiële concentratiegebieden voor de realisatie van windmolenparken tot problemen die er zijn met betrekking tot realisatie van enkele windmolens op lokaal niveau. Voor wat betreft dit laatste is specifiek aandacht besteed aan het project Zuidlob. Naast de Koningin was ook minister Cramer van VROM bij het bezoek aanwezig.

Ook hebben de Koningin en de minister het bedrijf AquaPhyto BV bezocht. Aquaphyto is als biotechnologische onderneming gespecialiseerd in grootschalige productie van aquatische biomassa (micro-wieren). Naast productie en vermarkting vormen research & development belangrijke onderdelen van de bedrijfsactiviteiten. Momenteel werkt het bedrijf aan tien ontwikkeltrajecten met micro-wieren, waaronder toepassing voor biobrandstoffen en waterzuivering.

Na afloop van bezoek is op het gemeentehuis van Zeewolde met een aantal deskundigen gesproken over beleidsontwikkelingen rond duurzame brandstoffen en wat de productie van micro-wieren kan bijdragen aan de realisatie van de milieudoelstellingen in Nederland en daarbuiten.
Provincie:
Tag(s):