donderdag, 25. september 2008 - 8:17

Kortsluiting liet sloop bunker De Bilt mislukken

De Bilt

Beschadigde bedrading naar de springlading waardoor kortsluiting kon ontstaan is de oorzaak geweest van de uit de hand gelopen sloop van de bunder in De Bilt. Op 7 juli j.l. ontplofte een deel van de springlading die er voor moest zorgen dat de bunker ineen zou zakken. Doordat een derde van de springlading niet afging, vlogen de brokstukken in het rond die voor schade zorgde in de omgeving.

Dit is de belangrijkste conclusie van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) die het incident op verzoek van de gemeente De Bilt evalueerden. Het COT stelt dat de gemeente na het incident slagvaardig heeft gehandeld door meteen de ernst van de situatie in te zien en de verantwoordelijkheid heeft genomen voor het afhandelen van de schades.

In de aanloop naar de sloop heeft de gemeente eveneens goed gehandeld. Omdat er beperkte expertise was, heeft men de hulp ingeroepen van een ervaren springmeester. Ook voor het opstellen van een sloopvergunning is extern hulp ingeroepen.

Enig punt van kritiek op de gemeente is de gebrekkige communicatie met de bevolking en het afbakenen van de taken van de toezichthouders. Door het ontbreken hiervan hebben zij dit naar eigen inzicht ingevuld.
Provincie:
Tag(s):