vrijdag, 4. juli 2008 - 20:29

Kwaliteitsnormen voor medische screening

Amsterdam

Er komen steeds meer gezondheidstests op de markt. Consumenten moeten zelf kunnen beslissen of ze zich willen laten testen, maar dan moet het aanbod wel aan minimale kwaliteitseisen voldoen. Dit staat in de Kaderbrief screening waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Voor het kabinet staat de vrijheid van burgers om zelf te beslissen of men zich wil laten testen voorop. Bovendien hebben mensen belang bij een goede gezondheid en hebben zij daarin ook een eigen verantwoordelijkheid. Het zichzelf testen of laten testen is daarbij een vrije keuze. Maar, willen mensen echt in staat zijn een goed geïnformeerde, verantwoorde keuze te kunnen maken, dan moet het aanbod wel aan minimale kwaliteitseisen voldoen.

Het kabinet stelt zich daarom ten doel om:
1. een goedgeïnformeerde keuze van de consument mogelijk te maken (vraagzijde);
2. de kwaliteit van alle screeningen te garanderen (aanbodzijde).
Categorie:
Tag(s):