woensdag, 5. november 2008 - 9:03

Leek vermindert aantal APV's

Leek

Minder regels en vereenvoudiging van regels. Dat is de kern van de 22e en 23e wijziging van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) die op donderdag 6 november 2008 in gaat. In totaal heeft de gemeente Leek een kleine 30 regels uit de APV geschrapt of vereenvoudigd.

In veel gevallen betekent dit dat de regels nog wel bestaan, maar dat er geen vergunning meer hoeft aan te vragen. De gemeente Leek legt hiermee een grotere verantwoordelijkheid bij de burger.

Voorbeelden van geschrapte vergunningen zijn: de kapvergunning binnen de bebouwde kom, de ventvergunning en de collectevergunning. Ook voor kleine evenementen zoals een buurtbarbeque (tot maximaal 50 personen) of pleinfeest hoeft geen vergunning meer te worden aangevraagd. Wel moet dit altijd van te voren worden gemeld bij de gemeente. Eind augustus heeft de gemeenteraad met de gewijzigde APV ingestemd. De ingangsdatum is donderdag 6 november 2008.

De APV is een soort gemeentelijk wetboek. De regels gaan over het gebruik van de openbare ruimte en het voorkomen en beperken van allerlei vormen overlast. Omdat de samenleving niet stil staat is de APV in de loop van de tijd diverse malen gewijzigd, bijvoorbeeld op basis van regels van het rijk en provincie of door ervaringen in de praktijk.
De gemeente en politie kunnen beiden optreden tegen overtreding van de APV, bijvoorbeeld door het opleggen van een dwangsom of een boete.
Provincie:
Tag(s):