dinsdag, 21. oktober 2008 - 21:43

Medeoverheden en Rijk bespreken gevolgen problemen van banken

Den Haag

In een extra bestuurlijk overleg heeft staatssecretaris Bijleveld gesproken met bestuurlijke vertegenwoordigers van Interprovinciaal Overleg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Unie van Waterschappen. Aan de orde waren de gevolgen voor de medeoverheden van de problemen bij Landsbanki, Kaupting Bank en Lehman Brothers. Dit heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dinsdag 21 oktober bekendgemaakt.

Na een inventarisatie van de risico’s heeft de staatssecretaris afgelopen vrijdag al kunnen concluderen dat het om een beperkt aantal provincies en gemeenten en één waterschap gaat en dat geen van deze medeoverheden hierdoor in acute financiële problemen is gekomen.

Die conclusie wordt door de vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en waterschappen gedeeld. Daarbij is niet gebleken dat er in strijd met wet- en regelgeving zou zijn gehandeld.

Het Rijk heeft toegezegd de medeoverheden waar nodig en waar mogelijk van informatie te voorzien. Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen zullen gezamenlijk optrekken en hun acties ten aanzien van IJsland en de IJslandse banken met betrekking tot claims van burgers en onder meer medeoverheden afstemmen

Tevens is er stilgestaan bij de vraag hoe de geldende wet- en regelgeving en de wijze waarop de medeoverheden deze invullen zich verhouden tot de recente ontwikkelingen op de financiële markten. Een werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van rijk en medeoverheden zal op korte termijn met voorstellen komen om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen.

Daarbij wordt ook het inmiddels bekende onderwerp schatkistbankieren betrokken. Deze voorstellen kunnen dan in het overleg met de Tweede Kamer op 10 november aan de orde komen
Provincie:
Tag(s):