maandag, 1. december 2008 - 14:56

Meer woningen gebouwd in 2007 dan voorzien

Den Haag

In 2007 bedroeg de landelijke woningproductie 87.537 woningen. Daarmee is de productie ten opzichte van 2006 met 7.800 woningen gestegen en uitgekomen boven het aantal van 80.000 tot 83.000 woningen per jaar dat als beleidsambitie wordt gehanteerd.

Van de 87.537 woningen realiseerden de 20 stedelijke regio’s gezamenlijk vorig jaar 64.836 woningen. De planning in de convenanten was 75.420. Dit staat in de brief over “de woningproductie in 2007� die minister Van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie maandag 1 december naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In 2007 werden in het kader van de stedelijke herstructurering 19.449 woningen onttrokken aan de voorraad door sloop. Dat is een toename ten opzichte van 2006 met 2.684 woningen. Inclusief alle overige onttrekkingen, zoals administratieve uitschrijving door grootschalige renovatie werden in 2007 in totaal 23.840 woningen aan de voorraad onttrokken. Daarmee kwam de uitbreiding van de woningvoorraad vorig jaar op 63.697 woningen en steeg tot boven de 7 miljoen woningen.

Recente cijfers en verwachtingen
De CBS-woningproductiecijfers over de eerste helft van 2008 zijn inmiddels ook bekend. De stedelijke regio’s hebben in het eerste halfjaar 23.635 woningen gerealiseerd. Dat is 30% van het voor dit jaar geplande aantal door de regio’s. Landelijk gezien is er een zelfde percentage.

De verwachting voor dit jaar is dat er ca. 87.000 woningen zullen worden opgeleverd. De huidige economische situatie heeft weinig invloed meer op dit aantal. Van de nog in de tweede helft van 2008 opgeleverde en op te leveren woningen is de bouw immers anderhalf tot twee jaar geleden al gestart.

Voor de realisaties in 2009 is het beeld onzeker, vanwege de huidige economische conjunctuur en daardoor ontstane druk op de woningmarkt en woningproductie. Hoewel er op dit moment voldoende bouwvergunningen zijn afgegeven om landelijk een gelijke productie als in 2008 te kunnen halen, is het de vraag of deze ook inderdaad allemaal tot productie zullen leiden.
Provincie:
Tag(s):