dinsdag, 24. juni 2008 - 11:24

Natuurlijke schoolpleinen in Apeldoorn

Apeldoorn

In samenwerking met het Natuurhuis steunt de gemeente Apeldoorn scholen in Apeldoorn bij het ontwikkelen van natuurlijke schoolpleinen. Op 27 juli start de RKBS Eloy uit Ugchelen met een 24-uurs dag waarbij kinderen, ouders, leerkrachten en de buurt samen aan de slag gaan met het omvormen van hun schoolplein.

De ideeën die de leerlingen hebben bedacht voor de Triënnalewedstrijd, ‘de fleurigste school van Apeldoorn’, worden dan uitgevoerd. De gemeente stelt hiervoor gratis materialen beschikbaar.

De gemeente wil kinderen stimuleren om meer buiten te spelen en daarmee vaker in aanraking te komen met de natuur. Bij de aanleg van natuurlijke schoolpleinen adviseert de gemeente scholen over de mogelijkheden, de veiligheid en het scheppen van draagvlak en betrokkenheid bij ouders en buurt.

Eind dit jaar komt gemeente Apeldoorn met een nieuw speelruimte-beleidsplan waarin natuurlijke speelruimtes een belangrijke plek krijgen.

In de afgelopen weken zijn ook leerlingen van De Gentiaan in Zevenhuizen, onder begeleiding van het Natuurhuis, aan de slag gegaan om met natuurlijke materialen hun eigen ideeën voor een schoolplein vorm te geven. Een landschapsontwerper van de gemeente Apeldoorn gaat met de ideeën aan de slag en maakt hiervan een ontwerp. Begin 2009 start de uitvoering.

De opknapbeurt voor het schoolplein maakt deel uit van de integrale gebiedsaanpak van de Gentiaanbuurt.

De Prinses Julianaschool in Lieren is inmiddels in een ver gevorderd stadium met de ontwikkeling van de schooltuin. Het plan is om de tuin volgend jaar samen met de kinderen en ouders aan te leggen. Basisschool de Tweede Stee uit Loenen verandert samen met de ouders het schoolplein in een groene ruimte met reliëf, tunnels en veel groen.

Spelen in de natuur stimuleert de ontwikkeling van kinderen op diverse vlakken, bijvoorbeeld lichamelijk door meer uitdaging tot bewegen en zintuiglijk door ruiken, voelen en zien van natuurlijke materialen. Een natuurlijke omgeving daagt ook de creativiteit van een kind uit: het kind kan zelf bedenken hoe en waar het speelt. Kinderen leren hun grenzen kennen en verleggen en leren risico’s in te schatten.
Provincie:
Tag(s):