dinsdag, 3. juni 2008 - 10:13

Ondernemingsklimaat Leeuwarden onderzocht

Leeuwarden

De rekenkamer van Leeuwarden heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die de gemeente heeft om het ondernemersklimaat te verbeteren. Deze mogelijkheden betreffen de gemeentelijke dienstverlening, het beschikbaar stellen van bedrijfsterreinen, promotie en acquisitie en het arbeidsmarktbeleid.

De gemeente heeft een positieve invloed op het ondernemingsklimaat van Leeuwarden, maar de bijdrage kunnen nog beter.

De gemeentelijke dienstverlening krijgt van Leeuwarder ondernemers een voldoende. De beschikbaarstelling van bedrijfsterreinen stagneerde in het recente verleden, maar de verwachtingen zijn op dit punt positief gestemd. Ook over de promotie en acquisitie en over het startersbeleid oordelen ondernemers positief.

De rekenkamer is echter kritisch over de beleidsformulering en het ontbreken van actuele informatie over harde resultaten. Er is geen heldere beleidsvisie en de doelstellingen worden vaak niet concreet geformuleerd.

Daarom adviseert de rekenkamer om een beleidsvisie op te stellen. Verder dient de gemeenteraad meer informatie te krijgen over de resultaten, bijvoorbeeld (actuele) cijfers over starters, vestigingen, vertrek en werkgelegenheid.
Provincie:
Tag(s):