donderdag, 31. juli 2008 - 21:55

Onderzoek gebruik zuurstofmeters bij drenkelingen

Vlissingen

Vlissingse strandwachten werken zaterdag 2 augustus 2008 mee aan een
wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van zuurstofmeters bij drenkelingen in Vlissingen. Het onderzoek vindt ’s ochtends plaats in het Vrijburgbad en ’s middags in de Buitenhaven, bij het Trainingscentrum van de brandweer.

Tien geselecteerde strandwachten uit Zeeuws-Vlaanderen, Dishoek en Vlissingen fungeren als proefpersoon. De toepassing c.q. de betrouwbaarheid van zuurstofmeters bij (onderkoelde) drenkelingen is nog niet eerder wetenschappelijk onderzocht en wordt onder andere door de ILS (International Life Saving Federation) als zeer waardevol beschouwd.

De uitkomsten van het onderzoek zullen wereldwijd worden gepubliceerd.
Achtergrond onderzoek Zuurstoftekort is het grootste probleem bij drenkelingen. Behandeling hiervan is essentieel, het liefst zo vroeg mogelijk. Daarom zou het goed zijn wanneer strandwachten/lifeguards een laag zuurstofniveau zouden kunnen meten, zodat ze direct zuurstof kunnen geven als het nodig is.

Op de meeste Zeeuwse strandposten is zuurstof aanwezig en zijn de strandwachten getraind in het toedienen ervan. Met pulseoxymetrie kan de zuurstofverzadiging van het bloed worden gemeten. Dit is een eenvoudig apparaat dat op de vinger geplaatst wordt en veel wordt gebruikt in ziekenhuizen.

Pulseoxymetrie zou voor strandwachten waardevol kunnen zijn bij de opvang van drenkelingen. De metingen kunnen echter verstoord zijn bij natte, koude, rillende personen. Juist deze kenmerken zijn aanwezig bij een drenkeling. Uit het onderzoek moet blijken of pulseoxymeters werken bij mensen die uit het water worden gehaald. De vraag die de onderzoekers willen beantwoorden, is: functioneren pulseoxymeters onder omstandigheden waaronder drenkelingen worden aangetroffen en meten ze bij drenkelingen een normale zuurstofverzadiging?

Tijdens 3 verschillende proeven wordt met 6 verschillende pulseoxymeters de zuurstofverzadiging gemeten: direct na intrede in het water (natte meting), na 10 minuten zwemmen (nat en koud), tijdens het inhouden van de adem (lagere zuurstofwaarden).

Het onderzoek wordt uitgevoerd door:
- Leon Monteny, arts-assistent, IC HAGA ziekenhuis;
- Wiebe de Vries, onderwijskundige Doczero;
- Joost Bierens, hoogleraar urgentiegeneeskunde, VUmc;
- Albert Dijkstra, coördinator beheer stranden, gemeente Vlissingen;
- Anton Mekkering, RSG-Safety, coördinator strandwacht gemeente Sluis;
- Marcel Jagersma, manager Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.
Provincie:
Tag(s):