woensdag, 21. mei 2008 - 16:45

Onderzoeken naar brand De Punt gestart

De Punt

Naar aanleiding van de brand in De Punt, waarbij drie brandweermensen om het leven kwamen, heeft de gemeente Tynaarlo een Coördinatiegroep Onderzoeken ingesteld. Deze groep is vorige week gestart met gesprekken met de verschillende instanties die onderzoeken zullen gaan verrichten zoals de Arbeidsinspectie, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de Inspectie voor Openbare Orde en Veiligheid.

Ook de politie onderzoekt op dit moment onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie de oorzaak van de brand. Het college van B&W heeft dinsdag besloten om de Nederlandse Vereniging Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) opdracht te geven tot een quick scan.

De verschillende organen hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheden in onderzoekstaken op dit terrein. Ze hebben afgesproken om een deel van de onderzoeken gezamenlijk uit te voeren, vooral ook om mensen die gehoord moeten worden zo weinig mogelijk te belasten.

De resultaten van de externe onderzoeken zullen, variërend per onderzoek, enkele maanden tot een jaar op zich laten wachten.

Het college van B&W heeft op veel kortere termijn behoefte aan zoveel mogelijk duidelijkheid over de brand, om te kunnen voldoen aan de zorgplicht naar de nabestaanden, de brandweer en de verantwoordingsplicht naar gemeenteraad en bevolking. Het college heeft daarom de NVBR de opdracht gegeven om een quickscan uit te voeren. In deze quickscan worden met name de vragen beantwoord over de oorzaak en het verloop van de brand. Doel hiervan is om in een snel stadium recht te doen aan de primaire vragen en emoties die leven bij de nabestaanden, hulpverleners en bevolking.

De uitkomsten van deze scan zijn van belang voor alle (onderzoeks)partijen. De NVBR verwacht medio juni de resultaten aan het college van B&W te kunnen overhandigen.
Provincie:
Tag(s):